Attitude Ballet Festival

Concursul internaţional „Attitude Ballet Competition”

Bacău 4 - 5 iunie 2022 

Attitude Ballet Competition – ediţia a VI-a, este un concurs internaţional de dans organizat de Asociaţia culturală “Reverence” si Colegiul Naţional de Artă “George Apostu”, din Bacău.
Evenimentul promovează tinere talente în domeniul coregrafic, educaţia prin artă a elevilor, încurajarea şi motivarea celor care doresc performanţă în domeniu, să se afirme pe scenă, să promoveze limbajul coregrafic în spaţiul cultural băcăuan, în Moldova, în România.

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Attitude Ballet Competition Bacău 2022 este deschis elevilor din învăţământul vocaţional de stat sau privat precum şi celor din învăţământul de masă/nonvocational (şcoli particulare, cluburi, asociații culturale, etc. care studiază dansul 2-3 ore pe săptămână).

I. Categorii de participare:

Concursul se adresează tinerilor din România şi din străinatate, care în funcție de nivelul de pregătire şi vârstă, vor evolua după cum urmează:

Categoria Aspirant – va cuprinde elevii din învăţământul de stat sau privat cu vârsta cuprinsă între 6 și 9 ani:

Aspirant Mini 1: 6 - 7 ani
Aspirant Mini 2: 8 - 9 ani

Categoria Pregătitoare – va cuprinde elevii cu vârste între 10 - 13 ani:

Vocaţional Copii 1: 10 - 11 ani  Nonvocațional Copii 1: 10 – 11 ani
Vocational Copii 2: 12 – 13 ani  Nonvocational Copii 2: 12 -13 ani

Categoria Pre-profesională – se adreseaza elevilor cu vârste cuprinse între 14 – 17 ani:

Vocațional Juniori 1: 14 -15 ani Nonvocațional Juniori 1: 14 -15 ani
Vocațional Juniori 2: 16 -17 ani Nonvocațional Juniori 2: 16 -17 ani

Categoria Profesională: se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 – 21 ani:

Seniori 1: 18 -19 ani
Seniori 2: 20 -21 ani

Data de referinţă pentru calculul vârstei participanţilor este 01.06.2022.
În cazul ansamblurilor cu participanţi de vârste diferite se va face media vârstei concurenţilor.
Ne rezervăm dreptul de a solicita dovada vârstei dansatorilor în ziua competiţiei verificând actul de identitate al participanţilor.

II. Secțiuni:

Secțiunea Individual:

Un singur dansator.

Secțiunea Ansamblu:

Pas de deux

Duo/Pas de trois/Trio – 2/3 dansatori
Grup de la 4 la 8 dansatori
Formaţie de la 9 la 24 dansatori

Categoria în care se încadrează un ansamblu (Mini, Copii, Juniori, Seniori) este dată de vârsta medie a dansatorilor.

III. Discipline în concurs:

Concursul se va desfăşura pe următoarele discipline:
- Dans Clasic
- Dans Modern / Contemporan
- Dans de caracter
- Dans popular romanesc
- Jazz/ Show Revue
- Musical theatre / Producţii.

Concurenţii care doresc să participe la mai multe discipline sau de mai multe ori la aceeaşi disciplină, vor completa fişe separate de înscriere şi vor dona suma aferentă fiecărei participări.
Sunt permise multiple intrări în concurs ale aceluiaşi dansator atât la secțiunea individual cât și la secțiunea ansamblu.
Concurentii vor putea participa în concurs ca reprezentanţi ai uneia din categoriile vocațional sau nonvocațional.
La secțiunea individual, în cazul participarilor multiple, va fi luată în considerare lucrarea cu cel mai mare punctaj.

IV. Barem de timp:

Secțiunea individual: maxim 3 min.
Secțiunea ansamblu: maxim 5 min.
Face excepţie de la aceasta regulă Secțiunea ansamblu: disciplina dans clasic - Pas de deux, disciplina Jazz/ Show Revue, Musical theatre/ Producţii, unde baremul de timp va fi de maxim 12 minute.

V. Repertoriu:

Concurenţii vor interpreta o lucrare la alegere, în funcţie de nivelul de pregătire al elevului/elevilor.
Concurenţii din ambele categorii vocaţional/nonvocational, pot aborda atât la repertoriu individual cât şi la ansamblu, lucrări conform disciplinelor din concurs.
Coregrafia lucrării poate fi alcătuită de profesor sau de autori consacraţi, fapt ce va fi specificat în fişa de înscriere.
În cadrul categoriilor vocaţional juniori și seniori - disciplina dans clasic, se impune respectarea coregrafiilor clasice şi evoluţia în pointes a concurentelor.
Evoluţia în pointes, nu este indicată pentru fetele mai mici de 12 ani.

VI. Muzica

Concurenții își vor asigura acompaniamentul muzical în condiţii de imprimare optime, unic pentru fiecare apariţie şi cu indicaţiile necesare de identificare și intrare în scenă (Poza/Muzica).

Denumirea acompaniamentului muzical va avea următorul format:

Disciplina_Secțiunea_Numele-Concurentului_Lucrarea_Poza sau Muzică pentru secŧiunea individual sau
Disciplina_Secțiunea_Scoala_Numele-Dansului_Poza sau Muzică, pentru categoria ansamblu
Atenție: denumirea nu va conține simboluri speciale sau spatii.
Exemple:
Clasic_Individual_Popescu_Elena_Esmeralda_P
Clasic_Ansamblu_Scoala-de-dans-X_Lacul-lebedelor_M
Acompaniamentul muzical va fi încărcat pe pagina de web a festivalului, în format mp3, pana la data limita de inscriere în concurs (22.05.2022).
Pentru siguranța evoluţiei scenice, fiecare concurent / profesor va avea asupra lui acompaniamentul muzical pe suport electronic Memory Stick/Cd, în format mp3. Acesta va putea fi predat persoanei autorizate din partea organizatorilor sau direct responsabilului cu sunetul, cu cel putin o ora inainte de inceperea competitiei.
Intrarea în concurs se va face în ordine alfabetică, conform programului concursului care va fi anunţat în timp util.

VII. Evaluarea

Evaluarea concurenţilor se va face după următoarele criterii:
calitatea textului coregrafic;
interpretarea tehnică;
interpretarea artistică (muzicalitate, sincronizare, expresivitate);
impresia artistică;

JURIUL va fi alcătuit din cadre didactice de specialitate din învăţământul artistic universitar / preuniversitar, din personalităţi ale dansului.
Jurizarea se va face pentru fiecare categorie de pregătire şi secțiune, pe cele șase discipline: Dans Clasic, Dans Modern/ Contemporan, Dans de caracter, Dans popular romanesc, Jazz/Show Revue, Musical theatre / Producţie.
La secțiunea dans individual, jurizarea se va face separat pentru fete şi băieţi.
În cazul participării multiple la aceeaşi disciplină, va fi premiată lucrarea cu cel mai mare punctaj.
Dacă nu sunt îndeplinite criteriile de performanţă, juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda anumite premii.
Hotărârile juriului sunt definitive şi fără drept de contestaţie.

VIII. Premiile

Concurenții vor fi recompensaţi cu: diplome de participare, menţiuni, premii şi trofee, participări gratuite la ediţiile viitoare, la stagii de specialitate în ţară şi străinătate.

IX. Condiţii de participare

Formularul de înscriere va fi completat on-line pe pagina de web a festivalului:
www.attitudeballetfestival.ro
Pentru a se putea înscrie, persoanele interesate își vor crea întâi un cont de utilizator după care vor putea înscrie unul sau mai multe numere în concurs.
Pentru fiecare număr din concurs se va completa un formular separat.

Concurenţii care doresc să participe la mai multe discipline sau de mai multe ori în aceeaşi disciplină, vor completa fişe separate de înscriere şi vor dona suma aferentă fiecărei participări.

Suplimentar completării formularului de înscriere concurenţii vor încarca (upload) pe site următoarele:
- dovada plății donației aferente participării, în format jpg sau pdf (vă rugăm ca denumirea fișierului să conțină numele concurentului/ansamblului sau, în cazul plății unice, numele școlii de dans)
- acompaniamentul muzical în format mp3 – cu denumirea în formatul explicat la capitolul VI;

Termenul limită de completare a formularului şi de încărcare a informațiilor solicitate este: 22.05.2022

Pentru buna desfășurare a evenimentului, vă rugăm să ne sprijiniți cu următoarele donații:

Secțiunea individual: 30 Euro sau 150 lei / Dans

Secțiunea ansamblu:

Duo/Trio/Pas de Deux/Pas de trois: 25 Euro sau 125 lei / Dansator/ Dans

Grup: 20 Euro sau 100 lei/ Dansator/ Dans

Formație: 10 Euro sau 50 lei/ Dansator /Dans

Donațiile în lei se vor plăti în contul:
RO81 RZBR 0000 0600 1815 3261

Donațiile în euro se vor plăti în contul:
RO32 RZBR 0000 0600 1861 5087

Conturile sunt deschise la Raiffeisenbank Romania
Beneficiar: Asociatia „Reverence”
Cod fiscal: 35138244

La efectuarea transferului, vă rugăm să suportați taxele bancare, astfel încât acestea să nu fie scăzute din donații. 

Pe ordinul de plată se vor preciza urmatoarele:
Numele concurentului, dansului, şcolii - pentru secțiunea dans individual.
Numele concurenţilor, dansului, şcolii - pentru secțiunea ansamblu - duo.
Numele ansamblului, dansului, şcolii - pentru secțiunea ansamblu trio, grup, formaţie.

Concurentii cu intrari multiple pot realiza o singura plata care sa cuprinda donațiile aferente tuturor intrarilor.

Scolile pot face o singura plata care sa cuprinda donațiile aferente tuturor intrarilor. In cazul platilor partiale va rugam sa precizati numele dansurilor acoperite de plată.

Data limită de efectuare a donațiilor pentru participarea la concurs este 22.05.2022.

Nu se fac restituiri de donații pentru anulări/ retrageri/ neprezentare.

X. Conduita competiţională

Programul de concurs se va anunţa în timp util, după încheierea perioadei de înscriere. Eventualele neconcordanțe se vor soluționa prin comunicarea directă cu organizatorul. 
Profesorii / instructorii vor/pot însoţi concurenţii la scenă pe timpul repetiţiilor, amplasamentului, competiţiei, dar nu le este permisă participarea alături de aceştia în competiţie.
Comportamentul necorespunzător, lipsit de fair play, pe scenă sau în sala de spectacole atrage după sine descalificarea concurenţilor.
Profesorii, instructorii, spectatorii, pot fi eliminaţi din sală pentru comportament necorespunzător aducând penalitaţi concurentului/concurenţilor pe care îi reprezintă.
Este interzis consumul băuturilor alcoolice, a gumei de mestecat în timpul competiţiei, în sală, pe scenă şi în culise.

Sunt interzise vulgaritatea în mişcări, indecența vestimentară, muzica cu texte inadecvate, mesajul provocator, instigator și necorespunzător unui act artistic.

Pentru buna evoluţie a concurenţilor, organizatorii vor pune la dispoziţie conditii profesionale: scena, covor de scenă, sonorizare, cabine-vestiare, repetitiţii la scenă.
Organizatorii nu îsi asumă răspunderea pentru eventualele accidentări din perioada competiţiei.

Rezultatele concursului vor fi postate pe pagina de web a festivalului Attitude Ballet Festival (https://www.attitudeballetfestival.ro).

XI. Acord de folosire a imaginii

Organizatorii își rezervă dreptul de a fotografia si filma profesional evoluțiile în concurs și de a folosi fotografiile, respectiv filmele pentru promovarea evenimentului prezent si a evenimentelor viitoare.

Prin înscrierea în concurs sunteți de acord cu fotografierea, respectiv înregistrarea imaginii dvs. Si utilizarea inregistrarilor în toate acțiunile referitoare la "Attitude Ballet Festival" și declarați ca nu aveți și nu veți avea nici o pretenție față de aceste apariții.

XII. Consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin înscrierea în concurs va dați acordul cu privire la prelucrearea de către asociația "Reverence" a datelor dvs. cu caracter personal. Consimtământul se referă la toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dvs. de către operatorul menționat, cum ar fi, dar fără a se limita la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea etc. respectivelor date cu caracter personal.

Scopurile în care pot fi utilizate datele cu caracter personal sunt cele care privesc organizarea și desfășurarea "Attitude Ballet Festival" și a activităților conexe.

Înscriindu-vă acceptați regulile şi regulamentul concursului.


 Workshopuri

În cadrul "Attitude Ballet Festival" Bacău 2022 vor fi organizate workshopuri de dans clasic, contemporan, susţinute de membrii juriului competiției sau alţi invitaţi speciali.
Pot participa la workshopuri toţi cei interesaţi.
Pentru înscrierea la workshopuri vă rugăm să transmiteţi o solicitare prin email la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Donația pentru participare la workshop este de 10 Euro (50 lei) / participant /workshop şi va fi plătită în conturile mai sus amintite ale asociaţiei Reverence.
Programul workshopurilor va fi stabilit în funcţie de solicitări şi va fi publicat pe pagina de web a evenimentului www.attitudeballetfestival.ro.

 

Data limită de înscriere este: 22 mai 2022